ePassport Advisory – May 2010

0

Notice to Passport Applicants

To the Filipino Community in Fujian and Jiangxi Province:

Due to the recent unprecedented increase in passport applications and other technical concems, the Department of Foreign Affairs (DFA) is currently experiencing a back log in the processing and releasing of passports.

The DFA is exerting all efforts and is working diligently to resolve this problem. The following measures have been put in place:

  • OFA will extend passports of applicants up to one (1) year, free of charge, while waiting for the release of their e-passports.
  • Effective May 2011, passport processing services will be available until 8:00 PM on weekdays and on Saturdays, from 8:00 AM to 5:00 PM.

OFWs and applicants with emergency cases (medical concems and death in the immediate family) are advised to go to the Passport Director’s Office at the ground floor of OCA-ASEANA Building along Macapagal Avenue for assistance.

The DFA advises the public to apply for passports at least twelve (12) weeks before their intended date of travel.

The DFA requests the public’s understanding, particularly those who applied at our Regional Consular Offices (RCOs), for this situation. The DFA is committed to resolve these problems at the soonest possible time.

For additional information, the public may call the Office of Consular Affairs at telephone nos. (+632) 737-1000 and 556-0000, send an email to oca@dfa.gov.ph or visit the DFA’s website (www.dfa.gov.ph).

Thank you very much.

Paunawa Para sa mga Aplikante ng Pasaporte

Sa ating mga kababayan sa mga lalawigan ng Fujian at Jiangxi:

Dahil sa di-inaasahang pagtass ng dami ng mga aplikante ng pasaporte at iba pang teknikal na kadahilanan, kasalukuyang nakararanas ng pagkaantala sa pagbibigay ng mga pasaporte.

Ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (OFA) ay patuloy na gumagawa ng mga kaukulang hakbang upang matugunan ang mga suliraning ito, tulad ng mga sumusunod:

  • Bibigyan ng isang (1) taong bisa (one year extension) ang pasaporteng expired 0 malapit ng mag-expire ng walang bayad, habang hinihintay ang bagong epassport.
  • Mula Mayo 2011, patuloy ang pagproseso ng pasaporte hanggang alas-8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyemes, at Sabado, mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Ang mga OFWs at mga aplikanteng nangangailangan ng agarang pansin (emergency cases) katulad ng pagpapagamot ng malubhang karamdaman 0 pagpanaw ng malapit na kapamilya, ay pinapayuhang tumungo sa tanggapan ng Passport Director (unang palapag ng OCA-ASEANA Building, Macapagal Avenue) para mabigyan ng nararapat na tulong.

Ang mga aplikante ay pinapayuhang mag-apply labingdalawang (12) linggo bago ang nakatakdang paglalakbay.

Ang DFA ay humihingi ng pang-unawa mula sa publiko sa pagkaantalang ito laic na sa mga aplikante mula sa mga lalawigan (RCOs). Ginagawa ng DFA ang lahat upang matugunan ang mga isyu na ito sa lalong madaling panahon.

Kung kinakailangan ng karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa Office of Consular Affairs, (+632) 737-1000 at 556-0000, mag-email saoca@dfa.gov.ph 0 tingnan ang website ng DFA (www.dfa.gov.ph).

Maraming salamat po.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.